TERMOELEKTRO-GORIONICI
TERMOELEKTRO-GORIONICI
21203 NOVI SAD-VETERNIK, SRB
NOVOSADSKI PUT 54

021 822 112

TERMOELEKTRO-GORIONICI

Zadržavši sve aspekte poslovanja, stručni kadar i sve zaposlene, a samim time i ogromno iskustvo, preduzeće TERMOELEKTRO-GORIONICI nastavilo je, na tradiciji preduzeća Termoelektro-MM, uspešno poslovanje u oblasti Termoenergetike. Ovo je sada moderna firma, sa optimalnim brojem zaposlenih, koja može udovoljiti svim zahtevima tržišta.

Proizvodi se, pored tradicionalnog kvaliteta, odlikuju i optimalnim odnosom cena/performanse. Pored toga što je firma uvek spremna da prihvati specifične zahteve investitora, odlikuje je i maksimalno poštovanje rokova izrade.

Misija preduzeća TERMOELEKTRO-GORIONICI  je da u grejnoj sezoni grejanja uvek mora biti a da proizvodnja mora raditi bez zastoja. Zato je servisna služba uvek spremna da trenutno reaguje na poziv korisnika i da brzo i kvalitetno otkloni nepravilnosti u radu postrojenja. U tu svrhu se održavaju zalihe rezervnih delova na optimalnom nivou. Želeći da ostvari viziju svog poslovanja o automatizaciji praćenja i upravljanja radom termoenergetskih postrojenja, prati savremena dostignuća u ovoj oblasti. Pravilnim odabirom i efikasnim programiranjem PLC uređaja ostvaruje zapažene rezultate u upravljanju procesima kako termoenergetskih postrojenja tako i u automatizaciji drugih proizvodnih procesa.

Preduzeće TERMOELEKTRO-GORIONICI D.O.O. iz Novog Sada bavi se projektovanjem, inženjeringom, proizvodnjom i održavanjem termoenergetskih, termotehničkih, gasnih i elektroenergetskih postrojenja i opreme.

Proizvodnja: gasni, uljni i kombinovani gorionici, elektro kotlovi, mernoregulacione gasne stanice i gasne instalacije, parne instalacije, instalacije za laka i teška (mazut) ulja i dogrejačke stanice mazuta, filteri za laka i teška ulja, elektrokomandni ormari i pultovi.

Projektovanje i inženjering: termoenergetska postrojenja, termotehničke instalacije, gasne instalacije i elektroenergetske instalacije, kao i izrada studija izvodljivosti, elaborata i tenderskih ponuda.

Servis i održavanje:

  • Održavanje gasovoda, unutrašnjih gasnih instalacija i gasnih kotlarnica.
  • Periodični pregledi opreme MRS-a, visokopritisnih i niskopritisnih gasnih rampi sa izdavanjem potrebnih zapisnika i uverenja.
  • Servisiranje svih tipova gorionika, podešavanje sagorevanja merenjem temperature i sastava produkata sagorevanja i izdavanje odgovarajućih izveštaja o merenjima.

Poseduje magacin sa velikom količinom rezervnih delova svih proizvođača opreme.